Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do

DZIEJE NOWOŻYTNE

Lubosz Bolesław - Bohaterowie i statyści. /Śląsk/

Lubosz Bolesław - Bohaterowie i statyści. /Śląsk/
Lubosz Bolesław - Bohaterowie i statyści. /Śląsk/

Katowice Wydawnictwo Śląsk 1982, s. 220 + tablice. /oprawa kartonowa miękka + obwoluta, pieczątka/.

Antykwariat Poznań ul. Paderewskiego 3/5 tel. 061 852 63 12

Cena: 12,00 zł
szt.

Bibliografia historii Polski. Tom I do roku 1795. Część 1/3. Pod redakcją Heleny Madurowicz-Urbańskiej.

Bibliografia historii Polski. Tom I do roku 1795. Część 1/3. Pod redakcją Heleny Madurowicz-Urbańskiej.
Bibliografia historii Polski. Tom I do roku 1795. Część 1/3. Pod redakcją Heleny Madurowicz-Urbańskiej.

Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1965, s. XIII, 759, 399, 267. /oprawa płótno, przybrudzone, pieczątki/.

Antykwariat l Poznań, ul. Paderewskiego 3/5 l tel. 61 852 63 12

Cena: 65,00 zł
szt.

Łoziński Władysław - Życie polskie w dawnych wiekach.

Łoziński Władysław - Życie polskie w dawnych wiekach.
Łoziński Władysław - Życie polskie w dawnych wiekach.

Kraków 1978   Wydawnictwo Literackie, s. 286, oprawa twarda płótno + obwoluta lekko podniszczona.

Antykwariat l Poznań, ul. Paderewskiego 3/5 l tel. 61 852 63 12

Cena: 27,00 zł
szt.

Lubicz - Pachoński Jan - Bitwa pod Racławicami.

Lubicz - Pachoński Jan - Bitwa pod Racławicami.
Lubicz - Pachoński Jan - Bitwa pod Racławicami.

Warszawa 1987 Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 141, mapa, okładka miękka + obwoluta.

Antykwariat l Poznań, ul. Paderewskiego 3/5 l tel. 61 852 63 12

Cena: 15,00 zł
szt.

Skonka Czesław - Śladami Jana Sobieskiego. Miejsca i zabytki związane z królem Janem III Sobieskim.

Skonka Czesław - Śladami Jana Sobieskiego. Miejsca i zabytki związane z królem Janem III Sobieskim.
Skonka Czesław - Śladami Jana Sobieskiego. Miejsca i zabytki związane z królem Janem III Sobieskim.

Gdańsk Stowarzyszenie Miłośników Tradycji "Mazurka Dąbrowskiego" 1998, s. 265. /oprawa kartonowa miękka/.

Antykwariat Poznań ul. Paderewskiego 3/5 tel. 061 852 63 12

Cena: 28,00 zł
szt.

Sajkowski Alojzy - W stronę Wiednia. Dole i niedole wojenne w świetle listów i pamiętników. *

Sajkowski Alojzy - W stronę Wiednia. Dole i niedole wojenne w świetle listów i pamiętników. *
Sajkowski Alojzy - W stronę Wiednia. Dole i niedole wojenne w świetle listów i pamiętników. *

Poznań Wydawnictwo Poznańskie 1984, s. 394, ilustracje na tablicach. /oprawa twarda + obwoluta lekko podniszczona/.

Antykwariat Poznań ul. Paderewskiego 3/5 tel. 061 852 63 12

Cena: 24,00 zł
szt.

Kosmanowa Bogumiła - Modrzewski i jego przeciwnicy.*

Kosmanowa Bogumiła - Modrzewski i jego przeciwnicy.*
Kosmanowa Bogumiła - Modrzewski i jego przeciwnicy.*

Warszawa Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, s. 310. /oprawa twarda płótno + obwoluta/.

Antykwariat Poznań ul. Paderewskiego 3/5 tel. 061 852 63 12

Cena: 17,00 zł
szt.

Olkiewicz Joanna - A jednak się porusza.

Olkiewicz Joanna - A jednak się porusza.
Olkiewicz Joanna - A jednak się porusza.

Warszawa 1987 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 320, oprawa płótno + obwoluta. /podpis własnościowy/.

Antykwariat l Poznań, ul. Paderewskiego 3/5 l tel. 61 852 63 12

Cena: 18,00 zł
szt.

Żytkowicz Leonid /wydał/ - Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z roku 1582.

Żytkowicz Leonid /wydał/ - Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z roku 1582.
Żytkowicz Leonid /wydał/ - Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z roku 1582.

Toruń 1953 Towarzystwo Naukowe w Toruniu, s. 394, oprawa twarda półpłótno.

Antykwariat l Poznań, ul. Paderewskiego 3/5 l tel. 61 852 63 12

Cena: 49,00 zł
szt.

Niepodległość i pamięć. Rocznik III, nr 3. 250 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki.*

Niepodległość i pamięć. Rocznik III, nr 3. 250 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki.*
Niepodległość i pamięć. Rocznik III, nr 3. 250 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki.*

Warszawa Muzeum Niepodległościowe 1996, s. 194. /okładka kartonowa miękka/.

Antykwariat Poznań ul. Paderewskiego 3/5 tel. 061 852 63 12

Cena: 24,00 zł
szt.

Roszkowska Wanda - Oława królewiczów Sobieskich.

Roszkowska Wanda - Oława królewiczów Sobieskich.
Roszkowska Wanda - Oława królewiczów Sobieskich.

Wrocław 1984 Ossolineum, s. 182, oprawa miękka.

Antykwariat l Poznań, ul. Paderewskiego 3/5 l tel. 61 852 63 12

Cena: 12,00 zł
szt.

Wisner Henryk - Unia. Sceny z przeszłości Polski i Litwy.*

Wisner Henryk - Unia. Sceny z przeszłości Polski i Litwy.*
Wisner Henryk - Unia. Sceny z przeszłości Polski i Litwy.*

Warszawa Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1988, s. 327. /oprawa twarda płótno + obwoluta lekko podniszczona/.

Antykwariat Poznań ul. Paderewskiego 3/5 tel. 061 852 63 12

Cena: 17,00 zł
szt.

Witkowski Rafał - Jerzy Schwengel (1697-1766). Przeor kartuzji kaszubskiej i dziejopis kościoła.

Witkowski Rafał - Jerzy Schwengel (1697-1766). Przeor kartuzji kaszubskiej i dziejopis kościoła.
Witkowski Rafał - Jerzy Schwengel (1697-1766). Przeor kartuzji kaszubskiej i dziejopis kościoła.

Poznań 2004 Wydawnictwo Poznańskie, s. 422, 8 tablic z ilustracjami, okładka miękka.

Antykwariat l Poznań, ul. Paderewskiego 3/5 l tel. 61 852 63 12

Cena: 39,00 zł
szt.

Historia nowożytna

Kategoria dzieje nowożytne Polski to książki opisujące historię Polski od XVI do XVIII wieku. To czasy największej świetności naszego kraju, ale zarazem historia jego upadku. Rzeczpospolita Obojga Narodów czasy panowania dynastii Wazów, Sasów, królów elekcyjnych. Najważniejsi władcy to: Zygmunt III August, Stefan Batory, Królowa Bona, Zygmunt III Waza, Jan III Sobieski, Stanisław August Poniatowski.

Okres ten to ogromy wzrost znaczenia szlachty, możnowładztwa, a co za tym idzie sejmu i liberum veto.

Odrodzenie i barok to czasy reformacji, kontrreformacji i tolerancji religijnej na terenie Polski, która w tamtym okresie była wielokulturowa, wielowyznaniowa i wielonarodowościowa.

Niespokojne dzieje nowożytne

Siedemnasty wiek to burzliwy okres - wojny ze Szwedami, Potop, obrona Częstochowy, a także wojny z Turkami, bitwa pod Wiedniem, wojna z Kozakami, powstanie Chmielnickiego na Ukrainie, wojny z Rosją, Dymitriady. Historia XVIII wieku to upadek Rzeczpospolitej, pierwszy, drugi i trzeci rozbiór Polski. Rozbiór Polski poprzedziły wydarzenia: Sejm Czteroletni, konfederacja barska i targowicka, Konstytucja 3 Maja, Insurekcja Kościuszkowska.

Końcowe lata Rzeczpospolitej to wzrost znaczenia magnackich rodów Czartoryskich, Zamoyskich, Radziwiłłów, Tęczyńskich, Lubomirskich.

XVI wiek, renesans, to początki polskiego języka literackiego, z najwybitniejszym polski poetą Janem Kochanowskim na czele.

Oświecenie to rozwój szkolnictwa, powstanie Kuźnicy Kołłątajowskiej, szkół powszechnych.

Najważniejsi historycy piszący o złotym czasie dziejów Polski to: Janusz Tazbir, Ludwik Kubala, Maria Bogucka, Władysław Łoziński, Jerzy Łojek, Władysław Czapliński, Tadeusz Korzon, Janusz Pajewski, Jędrzej Kitowicz, Jan Stanisław Bystroń, Marian Kukiel, Stefan Papee, Alojzy Sajkowski, Zygmunt Boras.

W kategorii dzieje nowożytne historii Polski znajdziemy również teksty źródłowe, są to głównie diariusze, pamiętniki, kodeksy, a także teksty najsłynniejszych pisarzy, polityków i historyków, takich jak Mikołaj Rej, Stanisław Konarski, Jan Andrzej Morsztyn, Szymon Starowolski, Łukasz Górnicki, Piotr Skarga.

Znajdziemy tu także opracowania dotyczące obyczajów szlachty i możnowładztwa, życia w pałacach i dworach, a także problematykę wsi, chłopów, chłopstwa i rozwijających się miast, rzemieślników.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony