Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do

DZIEJE NOWOŻYTNE

Historia nowożytna

Kategoria dzieje nowożytne Polski to książki opisujące historię Polski od XVI do XVIII wieku. To czasy największej świetności naszego kraju, ale zarazem historia jego upadku. Rzeczpospolita Obojga Narodów czasy panowania dynastii Wazów, Sasów, królów elekcyjnych. Najważniejsi władcy to: Zygmunt III August, Stefan Batory, Królowa Bona, Zygmunt III Waza, Jan III Sobieski, Stanisław August Poniatowski.

Okres ten to ogromy wzrost znaczenia szlachty, możnowładztwa, a co za tym idzie sejmu i liberum veto.

Odrodzenie i barok to czasy reformacji, kontrreformacji i tolerancji religijnej na terenie Polski, która w tamtym okresie była wielokulturowa, wielowyznaniowa i wielonarodowościowa.

Niespokojne dzieje nowożytne

Siedemnasty wiek to burzliwy okres - wojny ze Szwedami, Potop, obrona Częstochowy, a także wojny z Turkami, bitwa pod Wiedniem, wojna z Kozakami, powstanie Chmielnickiego na Ukrainie, wojny z Rosją, Dymitriady. Historia XVIII wieku to upadek Rzeczpospolitej, pierwszy, drugi i trzeci rozbiór Polski. Rozbiór Polski poprzedziły wydarzenia: Sejm Czteroletni, konfederacja barska i targowicka, Konstytucja 3 Maja, Insurekcja Kościuszkowska.

Końcowe lata Rzeczpospolitej to wzrost znaczenia magnackich rodów Czartoryskich, Zamoyskich, Radziwiłłów, Tęczyńskich, Lubomirskich.

XVI wiek, renesans, to początki polskiego języka literackiego, z najwybitniejszym polski poetą Janem Kochanowskim na czele.

Oświecenie to rozwój szkolnictwa, powstanie Kuźnicy Kołłątajowskiej, szkół powszechnych.

Najważniejsi historycy piszący o złotym czasie dziejów Polski to: Janusz Tazbir, Ludwik Kubala, Maria Bogucka, Władysław Łoziński, Jerzy Łojek, Władysław Czapliński, Tadeusz Korzon, Janusz Pajewski, Jędrzej Kitowicz, Jan Stanisław Bystroń, Marian Kukiel, Stefan Papee, Alojzy Sajkowski, Zygmunt Boras.

W kategorii dzieje nowożytne historii Polski znajdziemy również teksty źródłowe, są to głównie diariusze, pamiętniki, kodeksy, a także teksty najsłynniejszych pisarzy, polityków i historyków, takich jak Mikołaj Rej, Stanisław Konarski, Jan Andrzej Morsztyn, Szymon Starowolski, Łukasz Górnicki, Piotr Skarga.

Znajdziemy tu także opracowania dotyczące obyczajów szlachty i możnowładztwa, życia w pałacach i dworach, a także problematykę wsi, chłopów, chłopstwa i rozwijających się miast, rzemieślników.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony